ผู้เขียน หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเท  (อ่าน 3 ครั้ง)

Kittipong99010

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4419
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
- บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
- วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
- นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
แนวข้อสอบภาค ข
- หลักวิชาโสตทัศนศึกษา
- การใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน ลำโพง กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดิทัศน์ เครื่องฉาย
- การเขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ โปสเตอร์ บทรายการวิทยุ หรือบทวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้
- การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวช้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตำแหน่ง
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูเว็บที่นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


 
  
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร